ʶһѵ¡ͧ 68HC11

ըͧ


٢ͧ͹ 68HC11 ըҹ 7 ѹ
1. ͡ A B
2. ͡ D
3. ըԹ硫 IX
4. ըԹ硫 IY
5. ը (Stack Pointer : SP)
6. ըҹ (Program Counter : PC)
7. ը͹ (Condition Code Register : CCR)
ѡɳͧٻѴӹǹ ѧٻ 16

͡ A B

ը좹Ҵ 8 Ե ùͧӹdzҧԵʵ ҡ Ѵ ҧԵʵͨԡ ͧ ըͧ ֧ö

͡ D

ը좹Ҵ 16 Ե ҡӹdzҧԵʵͨԡ ͡ D Դҡѹͧ͡ A B ֧Ҵ 16

ըԹ硫 IX

ը좹Ҵ 16 Ե ˹ʹ ѴšѺ ʹ ͡ҡ IX ö繵ǹѺը

ըԹ硫 IY

ը좹Ҵ 16 Ե ˹͹ IX ҧѹç ءͧͧ IY ͧͧ ͧǧǵ ֧ IY ͧͧҴҧ 2 亵¡ 亵 (Prebyte)

ը : SP

ը좹Ҵ 16 Ե ʹ (Stack) 68HC11 ѡɳ ͡Ẻ LIFO (Last-In-First-Out) ѧش ¡͡١¡͡͹ ͧը ͧըҹ ͧͺʹͧԹѻ ͧѹ٭ ֧ͧ˹ͧ˹ ͧ

ءŧ硤ͧ SP Ŵŧ ҧç ¡͡ҡ硤ͧ SP

ըҹ : PC

ը 16 Ե ͧʹͧѴ٨ǵ

ը͹ : CCR (Condition Code Register)

ը좹Ҵ 8 Ե Եʴͧҡáǵ ͧ ѧʴٻ 16 Եͧ CCR ѹ ֧öǨͺʶҹ ѧöǨͺԹ

´ͧԵ CCR ѧ

Ե Carry/Borrow (C) : ԵٷҧԵʵԴ (Carry) (Borrow) ԵöҹѺع (Rotate) ͹ (Shift) ¡ Ե

Ե Over Flow (V) : Ե "1" ١Եʵ ԴԹ͡ҹ͡˹ ҡ͹ѧ Ե "0"

Ե Zero (Z) : ԵͧáҧԵʵ ͨԡ Դٹ

Ե Negative (N) : ҡͧáҧԵʵ ͨԡ Դź ԵѾźöѧࡵҡԵӤѭ٧ش (MSB)
"1"

Ե I-Interrupt Mask (I) : öԵ "1" 2 Ը ԸҧÎ ôԹѻ͡

Ե Half Carry (H) : "1" ١ҧԵʵ ADD, ABA ADC ԴҡԵ 3 ѧԵ 4

Ե X-Interrupt Mask (X) : Ե١ԸҧÎ ͹ѭҳ RESET XIRQ Ե TAP RTI

Ե Stop Disable (S) : Եͧô STOP Ե STOP Ե١Ǻ Ե١ STOP ǡѺ NOP


[ ¹ ] [ 204471 ] [ Ԫ ]
[ ҤԪǡ ] [ ǡʵ ] [ Էɵʵ ]