Tag Archives: ubuntu

[ubuntu] ปัญหาที่เกิดตอนติดตั้ง custom kernel บน virtualbox ที่รัน ubuntu

นำไฟล์ .config จากเครื่องเครื่องที่ต้องการติดตั้ง custom kernel มาใช้ในการคอมไพล์ เมื่อ compile kernel เสร็จสิ้น และนำไปติดตั้งที่เครื่อง virtualbox แล้ว พบว่า ตอนบูตด้วย kernel ใหม่แล้วหน้าจอมืด ไม่ขึ้นอะไร ตรวจสอบเบื้องต้น ปัญหามาจาก vesafb.ko ที่ไม่ได้ compile มาให้ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานโหมด vesa ได้ตอนใช้งาน ดังนั้น จึงต้องตั้งค่าสำหรับ compile kernel ให้ built-in frame buffer ด้วย หลังจากที่ใช้คำสั่ง make menuconfig ให้เมนูตามลำดับดังนี้ Device Drivers  —> Graphics support  —> Support for frame buffer devices  —> VESA VGA graphics support… Read More »

[ubuntu] การปรับ cpu frequency บนระบบปฏิบัติการ GNU/Linux Ubuntu

โดยปกติ CPU frequency ที่รองรับบน intel CPU จะสามารถปรับได้หลายขั้น เช่น CPU core 2 duo P7350 ทำงานสัญญาณนาฬิการสูงสุด 2.00GHz แต่สามารถปรับลด เป็น 1.6 GHz และ 800 GHz ได้เมื่อมีการใช้งานน้อยลง ในกรณีที่มีการใช้งาน CPU ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะปรับลดสัญญาณนาฬิกาเป็นค่าที่ต่ำที่สุดเช่น 800GHz โดยอาศัยกลไกลการปรับอัตโนมัติของ Linux kernel ถ้าต้องการให้ CPU ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาสูงสุดเสมอ จะต้องลงโปรแกรม cpufrequtils เพิ่มเพื่อให้สามารถปรับปรุงค่าที่อยู่ใน Linux kernel มีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้งโปรแกรม cpufrequtils aphirak@apj-nb:~$ sudo aptitude install cpufrequtils 2) ตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของ CPU ซึ่งมีทั้งหมด 2 cores: CPU0… Read More »

[ffmpeg] การแปลงไฟล์ video จาก flv เป็น mp4 ด้วยโปรแกรม ffmpeg

การแปลงไฟล์ video ที่อยู่ในรูปแบบ flv เป็นไฟล์ mp4 สามารถใช้โปรแกรม ffmpeg จัดการได้ ซึ่งในหัวข้อนี้จะอ้างอิงด้วยโปรแกรม ffmpeg รุ่น 0.10.4-6:0.10.4-0ubuntu0jon2~oneiric1 Copyright (c) 2000-2012 the FFmpeg developers ของ ubuntu นะครับ โดยติดตั้งจากแหล่งดาวโหลดเพิ่มเติม https://launchpad.net/~jon-severinsson/+archive/ffmpeg 1. ตัวอย่างคำสั่งในการแปลงจาก File.flv เป็น File.mp4 สามารถเรียกใช้แบบง่ายๆ ดังนี้ ffmpeg -i File.flv File.mp4 aphirak@apj-nb:~$ ffmpeg -i File.flv File.mp4 ffmpeg version 0.10.4-6:0.10.4-0ubuntu0jon2~oneiric1 Copyright (c) 2000-2012 the FFmpeg developers built on Jun 12 2012 23:03:12… Read More »

[ns2] รุ่น gcc สำหรับคอมไพล์ ns 2.29.3 บน ubuntu 11.10 (oneiric)

ขณะนี้มีปัญหาว่า ต้องการ compile ns2 บนเครื่องที่ติดตั้ง ubuntu 11.10 (รุ่น gcc ล่าสุดบน distribution นี้คือ 4.6) แต่ไม่สามารถคอมไพล์ได้สำเร็จ จากค้นหาโดยใช้ google พบว่า มีหลายๆ ท่านพยายามคอมไพล์ ns2.29 ถึง ns2.34 โดยใช้ gcc -4.6 แล้วเกิดปัญหา (ซึ่งทดลองด้วยตัวเอง ก็เกิดปัญหาเช่นกัน) แต่จากการบันทึกการใช้งาน ns2 (gcc-4.2) บน ubuntu 10.04 ที่ผ่านมา ก่อนจะอัพเกรดเป็น ubuntu 11.10  สามารถคอมไพล์ ns2 ได้โดยไม่มีปัญหา โดยสรุป จากการทดลองให้ใช้ gcc-4.4 ในการ compile ns2.29.3 จะสามารถคอมไพล์ให้ผ่านได้ โดยต้องแก้ไขเพิ่มเติม source code เล็กน้อย โปรแกรม gcc ที่มีให้บน… Read More »

[vmware] การตั้งค่า vmware player ให้ทำงานโดยไม่ใช้ gui (vmware player headless) บนระบบปฏิบัติการ linux

หลังจากเรียก vmware player ให้ทำงาน vm ที่ต้องการ (power on vm) หน้าจอของโปรแกรม vmware player จะเปิดค้างไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะสั่งปิด vm (power off vm) เราสามารถสั่งให้ vm ทำงานโดยให้หน้า gui ของ vmplayer ปิดไปก่อนได้ โดยเพิ่มบรรทัดคำสั่ง  pref.vmplayer.exit.vmAction = “disconnect” – ในไฟล์ $HOME/.vmware/preference บนระบบปฏิบัติการ Linux – ในไฟล์ C:Users$usernameAppDataRoamingVMwarepreferences.ini บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตัวอย่างของคำสั่งเพื่อข้อความลงในไฟล์ preference บนระบบปฏิบัติการ Linux แสดงดังข้างล่าง echo ‘pref.vmplayer.exit.vmAction = “disconnect”‘ >> ~/.vmware/preferences จากนั้นให้เรียก vmplayer เพื่อ run vm ที่ต้องการ โดยหลังจากที่เพิ่มคำสั่งบรรทัดข้างต้นแล้ว… Read More »

[ubuntu] การตั้งค่าหมายเลข ip แบบ static ผ่านไฟล์ /etc/network/interfaces บนระบบปฏิบัติการ debian/ubuntu (static ip setup on ubuntu/debian operating system)

*** อ้างอิงค่าหมายเลขเครือข่ายของ Kasetsart University **** หลังจากที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการ ubuntu หรืออื่นๆที่อยู่ในตระกูล debian แล้ว ถ้าเป็นเครื่องที่อยู่ในหน่วยงานที่แจก dhcp ให้ ผู้ใช้แทบไม่ต้องตั้งค่าเครือข่าย หรือถ้าผู้ใช้ต้องการตั้งค่าสามารถทำผ่าน Network Manager GUI ได้ แต่สำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ubuntu แบบ server (ไม่มี GUI ให้ใช้งาน) สามารถตั้งค่าหมายเลขไอพีโดยการแก้ไขไฟล์ระบบ (/etc/network/interfaces) ได้ โดยปกติในไฟล์ /etc/network/interfaces จะมีรายละเอียดกำหนดให้ interface eth0 ใช้งานผ่านโปรโตคอล dhcp รายละเอียดตัวอย่างไฟล์แสดงข้างล่าง (เครื่องหมาย # หมายถึง เป็นการ comment ไม่นำมาใช้ในการทำงาน) # This file describes the network interfaces available on your system #… Read More »

[cups] การตั้งให้ cups ใช้ค่าใช้ไฟล์ host เพื่อให้แสดงชื่อแทน ip

ต้อง enable ความสามารถ hostname lookup ในไฟล์ /etc/cups/cups.conf โดยเพิ่ม HostNameLookups On แล้วจากนั้นส่ง restart cups /etc/rc.d/cups restart ที่มา http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-534217-start-0.html

[ubuntu] เพิ่ม font ลงในระบบ ubuntu

หลังจากที่ติดตั้ง ubuntu เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำตามมาคือ เริ่มการติดตั้งฟอนต์แห่งชาติ (http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa) เพื่อใช้งานสร้างเอกสาร ขั้นตอนที่ต้องทำคือ 1) แตกไฟล์ทั้งหมดเก็บไว้ใน folder หลัก เช่น thaifonts 2) นำโฟลเดอร์ thaifonts ไปเก็บไว้ที่ /usr/share/fonts/truetype 3) ไปที่โฟลเดอร์ /usr/share/fonts แล้วใช้คำสั่ง sudo fc-cache -f -v เพื่ออัพเดท cache ฟอนต์ ของระบบ 4) ใช้งานได้โดยสามารถเห็นฟอนต์ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ ที่มาของวิธีการติดตั้งฟอนต์จาก https://wiki.ubuntu.com/Fonts