Tag Archives: phdcomics

[PhdComics] สาเหตุที่ต้องกินที่โรงอาหาร Effort vs. Gross

อ่านการ์ตูนเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่า ใช่ เวลาที่จะเลือกทำอะไรแล้ว จะมีความลงตัวระหว่างแรงงานที่ต้องลงทุนกับตัวเลือกที่เหมาะสม การเลือกที่กินข้าวก็เป็นอีกตัวเลือกนึง ที่จำเป็นต้องประมาณเวลาที่มีอยู่ ระยะทาง และความสะดวกในการเดินทาง เพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งการ์ตูนของ PhdComics ในวันที่ 25 มกราคม 2553 ก็ได้นำเรื่องนี้มาเขียนให้เห็นภาพเป็นกราฟดังรูปข้างล่างนี้ ใครมีอาการอย่างนี้บ้างครับ เวลาเลือกสถานที่กินข้าว? Credit: http://www.phdcomics.com — Originally published 25/01/2010