Tag Archives: page

[cisco] การแสดงผลบนจอโดยไม่ต้องรอ (without more)

ในการแสดงผลที่เกิดขึ้นจากคำสั่ง show running-config หรือคำสั่งอื่นๆ ที่มีการแสดงผลยาวกว่าจำนวนบรรทัดในหน้าจอปกติบนอุปกรณ์ cisco ที่รัน IOS โดยปกติจะต้องกดปุ่มใดๆ เพื่อให้เลื่อนหน้าจอในหน้าถัดไป แต่ถ้าต้องการให้แสดงผลโดยไม่ต้องหยุดรอการกดปุ่มใดๆ สามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ก่อนใช้คำสั่งแสดงผล # terminal length 0 # show running-config ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่บอกให้ระบบทราบว่าหน้าจอ (terminal) ของเรามีบรรทัดไม่จำกัด (terminal lenght = 0) ที่มา https://mebsd.com/cisco/show-run-without-more.html