Tag Archives: linux

การเพิ่ม UserCode สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ cups ที่ต้องการตรวจสอบรหัสก่อนจะพิมพ์

การใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ต้องการยืนยันรหัสก่อนที่จะพิมพ์ ผู้ใช้งานจะต้องกรอกค่ารหัส เช่น 1235 เข้าไปในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อจะให้ขณะที่ส่งพิมพ์จะได้แนบรหัสนี้ไปด้วย จะทำให้เครื่องพิมพ์สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ได้ แต่ในบางกรณีไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่เราดาวโหลดมาติดตั้งจะไม่มีช่องของการกรอกนี้ขึ้นมาให้ใส่ค่า ในหลายๆ ครั้งจึงเป็นความยากลำบากของผู้ใช้อย่างมากที่จะหาทางกรอกค่า UserCode เข้าไปในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซึ่งการใช้งาน cupsd จะมีคำสั่ง lopoptions ที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า Options ต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ไดๆ ได้ผ่านทาง command line ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการใส่ Option: UserCode ด้วยค่า 1235 ให้แก่เครื่องพิมพ์ GRAD_Office จะสามารถใช้คำสั่ง lpoptions -p GRAD_Office -o UserCode=1235 ระบบที่ใช้งาน cupsd และสามารถใช้ lpoptions ได้ คือ ระบบ Unix/Linux/macOS รายละเอียดของที่มาคือ http://my-random-solutions.blogspot.com/2013/08/how-to-set-default-user-code-using-linux.html

[texlive] Update package on the unix system

หลังจากที่ติดตั้งชุด Tex-live ในการเขียนเอกสารด้วย latex แล้ว หลังจากใช้งานไปสักพักระบบ texlive มีการอัพเดทชุดซอฟต์แวร์ เราสามารถอัพเดทระบบให้มีชุดซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ sudo tlmgr update –all sudo tlmgr –self ข้อมูลเพิ่มเติม http://tex.stackexchange.com/questions/55437/how-do-i-update-my-tex-distribution

[virtualbox] การใช้งาน usb กับ virtualbox

หลายท่านคงประสบปัญหาในการจะใช้งานอุปกรณ์ usb ใน virtualbox (host = ubuntu, guest= any) ถึงแม้ว่าจะติดตั้ง virtualbox+ extension pack แล้ว ซึ่งโดยปกติจะต้องเพิ่มผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันจะต้องเพิ่มเข้าใปใน /etc/groups ผ่านคำสั่ง adduser เช่น ต้องการเพิ่มผู้ใช้ aphirak เข้าไปในกลุ่ม vboxusers  ผ่านคำสั่ง sudo adduser yourusername vboxusers จากนั้นรีสตาร์ท gnome เพื่อให้ผลการปแก้ไขมีผลใช้งานได้ อ้างอิงจาก https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox/USB

[git] แนะนำการใช้ git โดย Olivier Berger Hide Author

วันนี้เปิดอ่าน http://planet.debian.org แล้วเจอบทความที่พูดถึงการแนะนำการใช้ git ภายใน 30 นาที เห็นว่า น่าสนใจดี สามารถตามอ่านไฟล์ pdf ได้จาก presentation-git-dpt-inf-1 (สำเนา) เราสามารถตามอ่านบทความฉบับจริงได้ที่ http://www-public.telecom-sudparis.eu/~berger_o/weblog/2012/12/06/a-30-minutes-introduction-to-git/

[ubuntu] เว็บสำหรับดาวโหลด linux kernel source สำหรับ ubuntu kernel

ถ้าผู้ใช้ต้องการดาวโหลดโค้ดที่มีการปรับปรุงจาก vanilla kernel ที่ http://kernel.org ให้เข้าไปตรวจสอบที่เว็บ https://launchpad.net/ubuntu/+source/linux และถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่ม kernel Team ให้เข้าไปดูที่ http://voices.canonical.com/kernelteam/

[ubuntu] ออพชั่น gcc สำหรับให้ optimized code เพื่อรันบน core i3,i5 และ i7

การ optimize code สำหรับ CPU core-i3/i5/i7 จะใช้สถาปัตยกรรมเดียวกับ core-i7 ดังนั้นจึงจะต้องกำหนด -march=corei7 ตอน compile โปรแกรม ส่วน -mtune จะเป็นการกำหนดการเรียงลำดับโค้ดในตอนคอมไพล์ เพื่อให้ตอนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามลักษณะสถาปัตยกรรมที่กำหนด ตัวอย่าง Option ของ gcc คือ  -march=corei7 -mtune=corei7 Option ของ g++ คือ  -march=corei7 -mtune=corei7 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://duopetalflower.blogspot.com/2012/07/custom-64-bit-mint-13-or-ubuntu-1204.html option ของ -march ที่ใช้งานได้ของ gcc สามารถอ่านได้จาก http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.7/gcc/i386-and-x86_002d64-Options.html#i386-and-x86_002d64-Options โดยการกำหนด -mtune เป็น corei7 -> สำหรับ core-i แบบ gen I corei7-avx -> สำหรับ core-i แบบ… Read More »

[ubuntu] ปัญหาที่เกิดตอนติดตั้ง custom kernel บน virtualbox ที่รัน ubuntu

นำไฟล์ .config จากเครื่องเครื่องที่ต้องการติดตั้ง custom kernel มาใช้ในการคอมไพล์ เมื่อ compile kernel เสร็จสิ้น และนำไปติดตั้งที่เครื่อง virtualbox แล้ว พบว่า ตอนบูตด้วย kernel ใหม่แล้วหน้าจอมืด ไม่ขึ้นอะไร ตรวจสอบเบื้องต้น ปัญหามาจาก vesafb.ko ที่ไม่ได้ compile มาให้ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานโหมด vesa ได้ตอนใช้งาน ดังนั้น จึงต้องตั้งค่าสำหรับ compile kernel ให้ built-in frame buffer ด้วย หลังจากที่ใช้คำสั่ง make menuconfig ให้เมนูตามลำดับดังนี้ Device Drivers  —> Graphics support  —> Support for frame buffer devices  —> VESA VGA graphics support… Read More »

[ubuntu] การปรับ cpu frequency บนระบบปฏิบัติการ GNU/Linux Ubuntu

โดยปกติ CPU frequency ที่รองรับบน intel CPU จะสามารถปรับได้หลายขั้น เช่น CPU core 2 duo P7350 ทำงานสัญญาณนาฬิการสูงสุด 2.00GHz แต่สามารถปรับลด เป็น 1.6 GHz และ 800 GHz ได้เมื่อมีการใช้งานน้อยลง ในกรณีที่มีการใช้งาน CPU ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะปรับลดสัญญาณนาฬิกาเป็นค่าที่ต่ำที่สุดเช่น 800GHz โดยอาศัยกลไกลการปรับอัตโนมัติของ Linux kernel ถ้าต้องการให้ CPU ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาสูงสุดเสมอ จะต้องลงโปรแกรม cpufrequtils เพิ่มเพื่อให้สามารถปรับปรุงค่าที่อยู่ใน Linux kernel มีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้งโปรแกรม cpufrequtils aphirak@apj-nb:~$ sudo aptitude install cpufrequtils 2) ตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของ CPU ซึ่งมีทั้งหมด 2 cores: CPU0… Read More »