Tag Archives: grub2

[บันทึก ubuntu] grub2 เจ้ากรรม ของ Karmic 9.10

เช้านี้เพิ่งสักเกตุเห็นว่า มีการอัพเดท kernel หลายครั้งแล้ว แต่ Kernel ที่บูตทุกทีจะเป็น 2.6.31-14 เสมอ โดยปกติแล้ว ubuntu น่าจะ boot kernel ตัวใหม่ให้ จากนั้นตรวจสอบดูไฟล์ /boot/grub/menu.lst ก็มี entry ของ kernel ใหม่ (2.6.31-15) แล้ว  แต่ uname -a ทุกครั้งที่บูตก็จะเป็น 2.6.31-14 สรุปเพิ่งค้นเจอจาก grub2-basics ว่า karmic เปลี่ยนไปใช้ grub2 แล้ว ซึ่งไฟล์ config ที่ใช้ในการบูตคือ /boot/grub/grub.cfg หลังจากตรวจสอบดูไฟล์ /boot/grub/grub.cfg แล้วพบว่า kernel มีเฉพาะ entry 2.6.31-14 จึงลองอัพเดทดูด้วยคำสั่ง “grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg” ก็จะมี entry ของ 2.6.31-15 เข้ามาอยู่ในไฟล์ grub.cfg หลังจากสั่ง… Read More »