[บันทึกกันลืม ipad2] How To Save iPad 2 SHSH Blobs Using TinyUmbrella

By | July 5, 2011

ก่อนอื่น อ่านข้อมูลในเว็บแล้วในเรื่อง jailbreak ของ ipad2 แล้ว เขาแนะนำให้ backup ข้อมูลในส่วนของ SHSH Blobs ซึ่งเป็นคีย์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลไป apple เพื่อยืนยันว่าเป็น อุปกรณ์แท้

ดังนั้นก่อนที่ jailbreak จำเป็นจะต้อง backup SHSH blobs เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่โปรแกรมสำหรับ backup นั้นใช้โปรแกรมชื่อว่า tinyumbrella

โดยรายละเอียดวิธีการตั้งค่าดูได้จากเว็บ
http://iphoneism.com/2011/07/02/how-to-save-ipad-2-all-ios-shsh-blobs-using-tinyumbrella/

ลองดูนะครับ