[บันทึก] เว็บน่าสนใจเกียวกับการใช้ latex ภาษาไทย

By | September 17, 2009

ได้อ่านข่าว เกี่ยวกับ เรื่องข้อกำหนดแบบฟอร์มของการจัดพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งจับใจความได้ว่า

บัณฑิตวิทยาลัยน่าจะเพิ่มทางเลือกของ platform/software/font ให้แก่นิสิต/นักศึกษา เพื่อใช้การพิมพ์วิทยานิพนธ์

platform ที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในการพิมพ์บทความวิชาการ หรือพิมพ์วิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ โปรแกรม latex

ซึ่งจะมี template, โปรแกรมสนับสนุน และพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ได้โดยง่าย สวยงาม

ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่แนะนำการใช้ latex สำหรับภาษาไทย เช่น

หวังว่า อีกไม่นาน คงจะมีรูป platform/software/font ที่เป็นทางเลือกมากขึ้นสำหรับนิสิต/นักศึกษา ซึ่งแต่ละคนเลือกใช้ตามถนัด
ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ของฟอร์แมทเอกสารได้

ปล. ลิ้งไปกระทู้เจ้าปัญหา ณ ขณะนี้ ที่นี่ (local copy)

สุธีจารุวัฒน