Category Archives: wireless

[ubuntu] การใช้งานเครือข่ายไร้สายบนย่านความถี่ 5GHz ระบบปฏิบัติการ ubuntu ของ thinkpad x230

วันนี้มาใช้งานเครือข่ายไร้สายในงาน WUNCA 27 ที่ ม.มหิดลที่วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยให้บริการเครือข่ายไร้สายในย่าน 2.4/5 GHz โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้เครือข่ายไร้สายย่าน 2.4/5 GHz ได้ จะพยายามขึ้นใช้งานในย่าน 5 GHz ซึ่งมีการใช้งานหนาแน่นต่ำกว่า 2.4 GHz จากการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต พบว่า มีวิธีการทดสอบคือให้ disable_11n (ของ driver: iwlwifi) – ทดสอบชั่วคราว โดยไม่ต้อง restart เครื่อง sudo modprobe -r iwlwifi sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1 bt_coex_active=N – ทำให้ใช้งานได้ถาวร แก้ไขในไฟล์ /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf โดยเพิ่มข้อความข้างล่างลงไปบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ จากนั้นสั่ง restart เครื่อง options iwlwifi 11n_disable=1 bt_coex_active=N ข้อมูลเพิ่มเติม – http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2056108 –… Read More »

[ns3] การตั้งค่าโปรแกรม vim จาก Developer FAQ ของ ns3

การตั้งค่าสิ่งแวดล้อมของโปรแกรม vim ให้เพิ่มบรรทัดข้างล่างลงในไฟล์ .vimrc เพื่อให้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบเดียวกับ ns3 set ts=2 set sw=2 set sta set et set ai set si set cin และ let c_no_bracket_error=1 let c_no_curly_error=1 let c_comment_strings=1 let c_gnu=1 จาก http://www.nsnam.org/wiki/index.php/Developer_FAQ

[QoS] พารามิเตอร์สำหรับการรับประกันคุณภาพการให้บริการ (QoS) ของข้อมูลวิดีโอ/เสียง

วันนี้กำลังค้นหาว่า ค่าความหน่วง (delay) ควรจะเป็นเท่าไหร่ จึงจะทำให้ข้อมูลที่เป็นวิดีโอ/เสียง สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา จากการค้นหาจาก google พบว่า มีหน่วยงาน ITU (International Telecommunication Union) มีรายละเอียด Workshop สำหรับ QoS ดังลิ้งข้างล่าง Workshop on QoS and user-perceived transmission quality in evolving networks, Dakar, Senegal, 18-19 September 2001 ซึ่งมีหัวข้อที่สนใจคือ “Multimedia QoS Requirements from a user perspective” และ “End to end QoS control in VoIP systems” โดยจะระบุว่า ถ้าเป็นข้อมูลชนิด Video แบบ… Read More »

[บันทึก] ns2 FAQ จากเว็บ http://web.syr.edu/~dchen02/FAQ.txt

อ้างอิงจาก http://web.syr.edu/~dchen02/FAQ.txt ซึ่งจะบันทึกคำถามที่ถามบ่อยจาก mailling list ของกลุ่มคนใช้ ns2 ซึ่งขออนุญาตนำแปะมาไว้ใน blog ของผม เพื่อให้สะดวกค้นหาในโอกาสหน้า แสดงดังข้อความข้างล่างนี้ Note: A few answers come from the discussion in Ns2 mail list and are proved to be effective. —————————————————————————- Question 1: Scheduler:: Event UID not valid! Answer: Each event in NS2 has a unique UID. The scheduler toggles the UID twice, once during… Read More »

[บันทึก] ns2: ความหมายของ -Hd -1 จากไฟล์ trace ที่ใช้ $ns use-newtrace

สำหรับ trace file ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ns2 ที่เป็น trace รูปแบบใหม่ที่เกิดจากการเรียกใช้ $ns use-newtrace ทำให้ trace file มีการกำหนดความหมายของ tag มากำกับค่าที่แสดงผล โดยความหมายของแต่ละ Tag สามารถดูได้จาก ACTION: [s|r|D]: s — sent, r — received, D — dropped WHEN: the time when the action happened WHERE: the node where the action happened LAYER: AGT — application, RTR — routing, LL — link layer… Read More »

[บันทึก] การใช้คำสั่ง setdest ใน ns2 สำหรับโมบายโหนด

วันนี้นั่งลองทำการบ้านที่ 2 ในวิชา Wireless LAN ซึ่งมีการกำหนดให้โหนดเคลื่อนที่จากตำแหน่งปัจจุบันไปที่ตำแหน่ง (0,0) หลังจากเขียน script tcl ตามเงื่อนไขที่กำหนดในโจทย์ และทดลองรัน ปรากฎว่า ผลลัพธ์ที่ได้ error ในบรรทัดที่สั่ง setdest ดังนี้ $ns_ at 5.0 “$node_(3) setdest 0.0 0.0 5.0” ซึ่งเป็นบรรทดที่กำหนดให้ ณ เวลา 5 วินาที เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันไปที่ตำแหน่ง (0,0) ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากตอนคำสั่งรันคือ num_nodes is set 4 warning: Please use -channel as shown in tcl/ex/wireless-mitf.tcl INITIALIZE THE LIST xListHead Starting Simulation…… Read More »

[บันทึก] รวมลิ้งหน้าเว็บเพื่อดาวโหลดเทมเพลทสำหรับผู้เขียนบทความ

ขณะนี้ผมเพิ่งเริ่มติดตั้ง/เรียนรู้ XeTex สำหรับจะเริ่มเขียนบทความวิชาการ ขณะนี้ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ เพราะเนื่องจากสมัยก่อนเขียนด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดีเว็บส่วนใหญ่จะมีให้ 2 formats คือ 1. Word 2.Latex Style ดังนั้น เพื่อความสะดวก ผมจึงขอรวมลิ้งของคู่มือการเขียนบทความของค่ายต่างๆ ไว้ดังนี้ IEEE – The IEEE Author Digital Toolbox Springer – Wireless Network Journal Elsevier – Author Guide ACM