การเพิ่ม UserCode สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ cups ที่ต้องการตรวจสอบรหัสก่อนจะพิมพ์

การใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ต้องการยืนยันรหัสก่อนที่จะพิมพ์ ผู้ใช้งานจะต้องกรอกค่ารหัส เช่น 1235 เข้าไปในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เพื่อจะให้ขณะที่ส่งพิมพ์จะได้แนบรหัสนี้ไปด้วย จะทำให้เครื่องพิมพ์สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ได้ แต่ในบางกรณีไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่เราดาวโหลดมาติดตั้งจะไม่มีช่องของการกรอกนี้ขึ้นมาให้ใส่ค่า ในหลายๆ ครั้งจึงเป็นความยากลำบากของผู้ใช้อย่างมากที่จะหาทางกรอกค่า UserCode เข้าไปในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซึ่งการใช้งาน cupsd จะมีคำสั่ง lopoptions ที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า Options ต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ไดๆ ได้ผ่านทาง command line ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องการใส่ Option: UserCode ด้วยค่า 1235 ให้แก่เครื่องพิมพ์ GRAD_Office จะสามารถใช้คำสั่ง lpoptions -p GRAD_Office -o UserCode=1235 ระบบที่ใช้งาน cupsd และสามารถใช้ lpoptions ได้ คือ ระบบ Unix/Linux/macOS รายละเอียดของที่มาคือ http://my-random-solutions.blogspot.com/2013/08/how-to-set-default-user-code-using-linux.html

[ubuntu] วิธีการ set timezone ของระบบปฏิบัติการ Debian/Ubuntu

การตั้งค่า timezone เป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้ระบบสามารถแสดงเวลาได้ถูกต้อง มีหลายครั้งที่ผมตั้งค่า timezone  ของระบบผิดซึ่งทำให้แสดงเวลาผิดโซน ตัวอย่างเช่น เครื่อง server ของเราตั้งอยู่ในที่ประเทศไทย ควรจะมีเวลาในโซน GMT+7 แต่กลายเป็นว่าแสดงเป็นเวลา GMT+8 (ขณะนี้เวลาประเทศไทยคือ 8:00 น. แต่กลายเป็นว่าเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 9:00 น.) ดังนั้นในการแก้ไข timezone ของระบบปฏิบัติการในตระกูล Debian/Ubuntu สามารถตั้งค่าผ่าน command line ดังนี้ วิธีที่ 1 login เข้าไปในระบบ server ใช้คำสั่ง sudo dpkg-reconfigure tzdata เลือก timezone เป็น Asia –> Bangkok จากนั้นระบบจะนำ timezone ที่เราเลือก เป็นค่าของระบบ วิธีที่ 2 ใน ubuntu 14.04 ขึ้นไปจะมีคำสั่งใหม่คือ timedatectl สำหรับจัดการ… Read More »

[texlive] Update package on the unix system

หลังจากที่ติดตั้งชุด Tex-live ในการเขียนเอกสารด้วย latex แล้ว หลังจากใช้งานไปสักพักระบบ texlive มีการอัพเดทชุดซอฟต์แวร์ เราสามารถอัพเดทระบบให้มีชุดซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ sudo tlmgr update –all sudo tlmgr –self ข้อมูลเพิ่มเติม http://tex.stackexchange.com/questions/55437/how-do-i-update-my-tex-distribution

[cisco] การแสดงผลบนจอโดยไม่ต้องรอ (without more)

ในการแสดงผลที่เกิดขึ้นจากคำสั่ง show running-config หรือคำสั่งอื่นๆ ที่มีการแสดงผลยาวกว่าจำนวนบรรทัดในหน้าจอปกติบนอุปกรณ์ cisco ที่รัน IOS โดยปกติจะต้องกดปุ่มใดๆ เพื่อให้เลื่อนหน้าจอในหน้าถัดไป แต่ถ้าต้องการให้แสดงผลโดยไม่ต้องหยุดรอการกดปุ่มใดๆ สามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ก่อนใช้คำสั่งแสดงผล # terminal length 0 # show running-config ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่บอกให้ระบบทราบว่าหน้าจอ (terminal) ของเรามีบรรทัดไม่จำกัด (terminal lenght = 0) ที่มา https://mebsd.com/cisco/show-run-without-more.html

[ubuntu] การเมาท์ virtualbox disk image (vdi) บนระบบปฏิบัติการลีนุกส์

การเมาท์ไฟล์ format .vdi ของ virtual ให้สามารถทำงานเห็นบนระบบปฏิบัติการ linux สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ vdfuse หรือ qemu-nbd ในการ map disk image file ให้เข้ากับ device ในระบบ การบันทึกนี้จะเป็นการใช้ qemu-nbd ในการ map ไฟล์ image ของ virtualbox ให้สามารถใช้งานได้ ขั้นที่ 1 ติดตั้ง package qemu ผ่านคำสั่ง sudo apt-get install qemu ขั้นที่ 2 ติดตั้งโมดูล nbd (network block device) โดยใช้คำสั่ง sudo rmmod nbd sudo modprobe nbd max_part=16… Read More »

[virtualbox] การใช้งาน usb กับ virtualbox

หลายท่านคงประสบปัญหาในการจะใช้งานอุปกรณ์ usb ใน virtualbox (host = ubuntu, guest= any) ถึงแม้ว่าจะติดตั้ง virtualbox+ extension pack แล้ว ซึ่งโดยปกติจะต้องเพิ่มผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันจะต้องเพิ่มเข้าใปใน /etc/groups ผ่านคำสั่ง adduser เช่น ต้องการเพิ่มผู้ใช้ aphirak เข้าไปในกลุ่ม vboxusers  ผ่านคำสั่ง sudo adduser yourusername vboxusers จากนั้นรีสตาร์ท gnome เพื่อให้ผลการปแก้ไขมีผลใช้งานได้ อ้างอิงจาก https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox/USB

[hg:mercurial] การจัดการปัญหาที่ warning ของการใช้คำสั่ง hg push ไปที่ bitbuket.org

ตอนนี้มีปัญหาคือ เมื่อใช้คำสั่ง hg push ไปที่เว็บไซต์เช่น bitbucket.org จะมีคำเตือน (warning) ว่า “warning: bitbucket.org certificate with fingerprint 24:9c:45:8b:9c:aa:ba:55:4e:01:6d:58:ff:e4:28:7d:2a:14:ae:3b not verified (check hostfingerprints or web.cacerts config setting)” การแก้ปัญหาคือ ต้องเพิ่ม fingerprint ของ bitbucket.org “24:9c:45:8b:9c:aa:ba:55:4e:01:6d:58:ff:e4:28:7d:2a:14:ae:3b” ของ certificate ลงไปในไฟล์ ~/.hgrc ในส่วนของ [hostfingerprints] ตัวอย่าง เติม fingerprint ของ bitbucket.org “24:9c:45:8b:9c:aa:ba:55:4e:01:6d:58:ff:e4:28:7d:2a:14:ae:3b”  ในไฟล์ ~/.hgrc [hostfingerprints] bitbucket.org = 24:9c:45:8b:9c:aa:ba:55:4e:01:6d:58:ff:e4:28:7d:2a:14:ae:3b จะทำให้ไม่เตือน warning ในการรัน hg ข้อมูลที่มาจาก http://tadabborat.tumblr.com/post/9502320721/mercurial-warning-bitbucket-org-certificate-with

[ubuntu] การติดตั้งไดรเวอร์ fuji-xerox บน ubuntu

หลักการ จะใช้งานเครื่องพิมพ์ที่แชร์ผ่านเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล lpd จาก cups ที่มีตำแหน่ง lpd://address-of-your-printer/PASSTHRU 1) เปลี่ยนตัวเองเป็น root sudo -i 2) ลง package cups ที่เกี่ยวข้องสำหรับคอมไพล์ซอฟต์แวร์ aptitude install libcups2-dev libcupsppdc1-dev libcupsfilters-dev libgnomecups1.0-dev libcupsmime1-dev libcupsimage2-dev libcupscgi1-dev 3) ดาวโหลดและคอมไพล์ไดรเวอร์ fuji-xerox cd /usr/local/src wget ftp://download.fujixerox.co.jp/pub/exe/apeosport/c4300series/fxlinuxprint-src-1.0.1.tar.gz tar -xzf fxlinuxprint-src-1.0.1.tar.gz cd fxlinuxprint-src-1.0.1 ./configure make make install 4) เข้าเว็บ cups เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ที่ตำแหน่ง  http://localhost:631/printers/ 5) กดปุ่ม  Administration บนเมนู 6) กดปุ่ม  “add new… Read More »