Version 1.0.0
Download 128
Total Views 55
Stock
File Size 136.78 KB
File Type pdf
Create Date 03/04/2015
Last Updated 03/04/2015
Download

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีงบประมาณตั้งแต่  ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗