ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัตโนมัติ ( RIML )
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 702

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • ยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ( Autonomous Underwater Vehicle )