ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( HPCNC )
อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 801

อาจารย์ประจำห้องวิจัย

งานวิจัย

  • ระบบโครงสร้างพื้นฐานบิ๊กดาต้าแบบประหยัดพลังงานโดยควบคุมพังงานแบบปรับเปลี่ยนได้ ( Energy Efficient Big Data Infrastructure using Adaptive Energy Control Algorithm )
  • อัลกอริทึมประหยัดพลังงานในระบบวิดีโอสตรีมมิ่งคลาวด์ ( Energy Efficient Algorithm for Video Streaming Cloud )