ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
การศึกษา:
MRes (Distinction), Medical Robotics and Image Guided Intervention, Imperial College London
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
งานวิจัยที่สนใจ: Robotics, Embedded Systems, FPGA Design
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัจฉริยะ
อีเมล: fengpmw@ku.ac.th