ช่วงเวลาที่จัดงาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

คณาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นิสิตและคณาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ภาควิชา เป็นกิจกรรมที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้นทุกปีเป็นประจำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนิสิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 

ภาพกิจกรรม

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง