10603726_704039503000058_1863877483103698316_n
ช่วงเวลาที่จัดงาน

ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี (ก่อนเปิดเรียนภาคต้น)

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นิสิตภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์และความรู้ ชั้นปีที่ 2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นิสิตภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์และความรู้ ชั้นปีที่ 1

รายละเอียด

Freshy Camp หรือที่รู้จักในชื่อค่ายรับน้อง คือค่ายสำหรับนิสิตเฟรชชี่ภาคคอม โดยจุดประสงค์ของค่ายคือเพื่อให้เฟรชชี่แต่ละคนได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ ภาคคอมไปด้วยในเวลาเดียวกัน ระหว่างค่ายจะมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น กิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆ, กิจกรรมงานวัดจำลองที่น้องเฟรชชี่ได้สร้างซุ้มเกมของตัวเอง โดยหลังจากจบค่ายนี้แล้วน้องๆ จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนและได้สร้างความคุ้นเคยกับพี่ๆ ภาคคอมไปในเวลาเดียวกัน

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความสนิทระหว่างรุ่นน้องและพี่ๆ

 

ภาพกิจกรรม