ช่วงเวลาที่จัดงาน

ก่อนเปิดเรียนภาคต้น ทุกๆ ปีการศึกษา

สถานที่จัดกิจกรรม

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นิสิตภาควิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ชั้นปีที่ 2

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นิสิตภาควิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ชั้นปีที่ 1

รายละเอียด

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อเฟรชชี่ที่พึ่งเข้าใหม่ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มเรียนจริง ค่ายนี้จะช่วยให้น้องๆ มีชีวิตรอดจากวิชาเรียนต่างๆ ในภาคคอมได้ โดยค่ายนี้จะเน้นติววิชา OOP (Object-oriented programming) เป็นหลัก น้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายนี้จะได้ความรู้และวิทยายุทธเพื่อให้น้องๆ สามารถอยู่รอดในยุทธจักรนี้ได้

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก่อนการเข้าเรียนจริง

 

ภาพกิจกรรม