ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล: fengsntc@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1439