ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
อีเมล: fengsnm@ku.ac.th
โทร: 027970999 ต่อ 1437