ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ที่ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award ในงาน ACM SIGKDD CONFERENCE ครั้งที่28 ซึ่งจัดขึ้น ที่ Washington DC Convention Center เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม  2565

          รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับบทความวิจัยที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ได้เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการ SIGKDD ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ยังเคยได้รับรางวัล best paper ward ในงาน SIGKDD 2012 ซึ่งได้ผ่านมาหนึ่งทศวรรษแล้ว และถือได้ว่างานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท 

          บทความนี้ มีชื่อว่า “Searching and mining trillions of time series subsequences under dynamic time warping” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมากจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดเกิน 1 ล้านล้านอนุกรมได้ ซึ่งเทคโนโลยีในยุคนั้นยังทำไม่ได้ และปริมาณดังกล่าวยังนับว่าเป็นปริมาณมหาศาลมากแม้ว่าผ่านเลยมา 10 ปี นอกจากนี้ ผลจากงานนี้ได้นำไปทำเป็น subroutine เพื่อให้อัลกอริทึมอื่นๆ เรียกใช้ได้ ทำให้การวิเคราะห์เชิงเวลาต่างๆ ช่วยให้ประหยัดไปได้มาก

          ปัจจุบันบทความนี้ได้รับการอ้างอิง มากกว่า 600 ครั้ง ทั้งนี้ ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ในด้าน Data mining ยังมีอีกมาก ปัจจุบันมี h-index = 17

 หากท่านใดสนใจในงานวิจัยนี้สามารถดูจาก url นี้ได้ที่ https://dl.acm.org/doi/10.1145/2339530.2339576