การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) วันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

  กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

  Schedule for Kasetsart University Commencement 2018

  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  ประกาศ !!  ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาติให้นำลูกโป่งเข้ามาจำหน่าย หรือนำลูกโป่งเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ อย่างเด็ดขาด