การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

#ขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (แยก url ระดับป.ตรีและบัณฑิตศึกษา)

#ขั้นตอนที่2ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th

#ขั้นตอนที่3พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด