ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม OLAN จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด SCB Tech Day ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) รัชโยธิน ซึ่งน้องๆ ได้ร่วมคิด ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับเพื่อนๆ ในทีม โดยน้องๆ จากทีม OLAN ได้รับโจทย์ใน segment corporate โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีการเงินร่วมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สมาชิกในทีม OLAN ประกอบด้วย

  1. นายกฤษณะ ฉายแก้ว
  2. นายนิติ สันติกุล
  3. นายโอฬาร สงวนประสิทธิ์
  4. นางสาวภิญญพร เอี่ยมมงคล
  5. นายสารัช รุจิรานุรักษ์


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion