ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม OLAN จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด SCB Tech Day ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) รัชโยธิน ซึ่งน้องๆ ได้ร่วมคิด ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับเพื่อนๆ ในทีม โดยน้องๆ จากทีม OLAN ได้รับโจทย์ใน segment corporate โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีการเงินร่วมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สมาชิกในทีม OLAN ประกอบด้วย

  1. นายกฤษณะ ฉายแก้ว
  2. นายนิติ สันติกุล
  3. นายโอฬาร สงวนประสิทธิ์
  4. นางสาวภิญญพร เอี่ยมมงคล
  5. นายสารัช รุจิรานุรักษ์