ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon in Deep Learning

 • ทีม Out of the Blue คว้ารางวัล First Prize Best Accuracy Award
  สมาชิกในทีมประกอบด้วย
  นายติณห์ เจริญรุ่งอุทัย
  นายสันติธรรม อนันต์วัฒนาพร
  นายกองพล จันทร์หิรัญ
  นายวรายุส พูลแสวง
  นายกิตติพัทธ์ ปุญญกริยากร

 

 • ทีม deeeep คว้ารางวัล 2nd runner up Best Algorithm
  สมาชิกในทีมประกอบด้วย
  นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ
  นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก
  นายณัฐภัทร สุขภูตานันท์
  นายณัฐพล วรรณบุตร


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion