ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon in Deep Learning

 • ทีม Out of the Blue คว้ารางวัล First Prize Best Accuracy Award
  สมาชิกในทีมประกอบด้วย
  นายติณห์ เจริญรุ่งอุทัย
  นายสันติธรรม อนันต์วัฒนาพร
  นายกองพล จันทร์หิรัญ
  นายวรายุส พูลแสวง
  นายกิตติพัทธ์ ปุญญกริยากร

 

 • ทีม deeeep คว้ารางวัล 2nd runner up Best Algorithm
  สมาชิกในทีมประกอบด้วย
  นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ
  นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก
  นายณัฐภัทร สุขภูตานันท์
  นายณัฐพล วรรณบุตร