ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน U-investor และ SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), Stock2morrow, settrade, ASCO

 • นายอภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ 5810504621 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 30,000 บาท จากการแข่งขัน U-investor
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย
 • นาย โอฬาร สงวนประสิทธิ์ 5810504639 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินสดมูลค่า 3,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย
 • นายสารัช รุจิรานุรักษ์ 5810502474 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินสดมูลค่า 2,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion