ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายคชภักดิ์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ CCENT competition และนายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขัน Thailand Netrider Competition 2017

CCENT Competition

  • รางวัลชนะเลิศ : Kodcapak Sunsaksawat (Kasetsart University)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง :Kitchaphan Singchai(Kasetsart University)


div style=”position: absolute; top: -19999px;left: -19999px;”>
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion
Bigdata
Fashionshow
health
Smalltools
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
health
Reduceweight
stretch
business
fashion
health
news
Streetfashion
art
health
photography
Therecipe
travel
fitness
Nutritiousfood
training
Yoga
evaluation
transact
Fashionmagazine
Femalemodels
health
Smalltools
travel
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
catering
Loseweight
Reduceweight
stretch
Abadgirl
attitude
rendezvous
toys
fashion
health
news
Streetfashion
travel
industry
markets
Motorcar
technique
fitness
routine
video
art
health
photography
Therecipe
travel
industry
markets
Motorcar
technique
car
Motorcar
music
Scienceandtechnology
business
fashion
health
news
Streetfashion