โครงการบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้