กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

  * หมายเหตุ ลำดับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนวันซ้อมใหญ่